Höjd ålder för pensionsuttag

Riksdagen har nu beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta. Man har också beslutat att åldersgränsen för pensionsuttag kopplas till riktåldern för pension från 2026. Då kommer alla dessa system att regleras per automatik utifrån vår beräknade livslängd, och inte längre kräva reglering … Läs mer

Använder du ett bokföringsprogram och bokför själv?

Myndigheter och branschorganisationer larmar om att företagens bokföring ofta innehåller allvarliga fel och brister. Den enskilde företagaren – som litar på att bokföringsprogrammet ser till att allt blir rätt – riskerar att göra sig skyldig till både bokföringsbrott och skattebrott.

Digital brevlåda

Om du inte har en digital brevlåda så skaffa de innan den 24/2 så får du din deklarationsblankett i början av mars 🙂 Länk till Skatteverket ang digital brevlåda: Skatteverket

Brytpunkt för statlig skatt 2022

Nu är brytpunkten klar för 2022 som talar om hur hög bruttolön du kan ta ut innan du behöver betala statlig skatt: Brytpunkt (löntagare) 554.900 kr, 46.241 kr/månad Brytpunkt (65+) 615.400 kr, 51.283 kr/månad  

Skattereduktion på inventarieköp

Du kan få skattereduktion med 3,9% av anskaffningsvärdet på anskaffningar anskaffade under 2021. För att få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Vill du starta aktiebolag?

Då är det hög tid att göra det nu så att du har ett bolag klart före årsskiftet . Det är den som äger aktierna vid årets ingång som får tillgodoräkna sig utdelningsutrymmet och kan ta lågbeskattad aktieutdelning.

Skattefri parkering och coronagåva

Anställda erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och arbetsgivare kan under 2021 ge en extra skattefri gåva på upp till 2 000 kr/person inkl moms till sina anställda. Tillsammans med en julklapp 2021 (max 500 kr inkl moms)  kan man ge anställda 2.500 kr inkl moms under 2021. Gåvan får inte vara pengar och det går … Läs mer