Inkomstnivåer 2024

  • Max sjukpenninggrundande (SGI, 10 pbb) 573 000 kr
  • Max föräldrapenninggrundande (FGI, 10 pbb) 573 000 kr
  • Max pensionsgrundande (PGI, 8,07 ibb) 614 900 kr

Under 2024 kan din inkomst uppgå till 615 300 kr (51.275 kr/månad) innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Om du har fyllt 66 år (2024) vid årets ingång är beloppsgränsen 697 300 kr (58.108 kr/månad) innan du behöver betala statlig skatt på den överskjutande delen.