Inkomstnivåer 2024

Max sjukpenninggrundande (SGI, 10 pbb) 573 000 kr Max föräldrapenninggrundande (FGI, 10 pbb) 573 000 kr Max pensionsgrundande (PGI, 8,07 ibb) 614 900 kr Under 2024 kan din inkomst uppgå till 615 300 kr (51.275 kr/månad) innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Om du har fyllt 66 år (2024) vid årets ingång är beloppsgränsen 697 … Läs mer