Skatteverket höjer räntan

Skatteverket meddelar att 1 november höjs basräntan till 2,5%. Det innebär höjda räntor på kvarskatt och anstånd, samt att vi för första gången sedan 2017 får intäktsränta på skattekontot. Höjningen innebär följande räntenivåer (nuvarande inom parentes): Låg kostnadsränta 2,5% (1,25%) Hög kostnadsränta 17,5% (16,25%) Intäktsränta 1,125% (0%) Minns också att kostnadsränta på skattekontot inte är … Läs mer

Reseavdrag 2023

Nuvarande regler behålls med höjda belopp Regeringen föreslår via en promemoria från Finansdepartementet att nuvarande reseavdragsmodell behålls, samtidigt som det befintliga avdraget ska stärkas genom höjda schablonbelopp: Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kr/mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr/ mil. … Läs mer