Det skattefria traktamentet i Sverige höjs 2023

För inkomstår 2022 är maximibeloppet 240 kr och för 2023 är det 260 kr. Det ska vara förenat med övernattning och vara mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänsteställe.

Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl 12.00. Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl 19.00. I annat fall räknas resdagarna som halva dagar. För halva dagar har den anställde rätt till ett halvt skattefritt traktamente, dvs 120 kr under inkomstår 2022 och 130 kr inkomståret 2023.