Skattereduktion på inventarieköp

Du kan få skattereduktion med 3,9% av anskaffningsvärdet på anskaffningar anskaffade under 2021.

För att få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.