Extra inbetalning, över 30 000 kr kvarskatt 2021

Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor. Ränta på belopp över 30 000 kronor börjar räknas från och med den 15 februari 2022.