Använder du ett bokföringsprogram och bokför själv?

Myndigheter och branschorganisationer larmar om att företagens bokföring ofta innehåller allvarliga fel och brister. Den enskilde företagaren – som litar på att bokföringsprogrammet ser till att allt blir rätt – riskerar att göra sig skyldig till både bokföringsbrott och skattebrott.